20170921_115045.jpg

Öl

Sortimentet på DomCraft ändras varje vecka! De 20 kranarna innehåller inga fasta produkter utan byts ut så fort något tar slut. Under resans gång kommer vi även att bygga upp ett intressant utbud av flasköl, alltifrån vintage till sådant som inte går att få tag på på fat. Huvudtanken är dock att hålla fatutbudet så pass levande, färskt och attraktivt som möjligt. På så vis tänker vi oss att behovet av lättillgänglig flasköl stannar på relativt låg nivå  och när något väl landar i flaskkylen så handlar det om unika produkter!